Du kompenseres med et løntillæg på 0,45 % af din årsløn, der optjenes løbende. Din arbejdsgiver kan vælge at afregne tillægget løbende med hver lønudbetaling eller med lønningerne for maj og august.