Afskaffelsen af store bededag omfatter også lærlinge og elever, der har haft særlige ansættelsesvilkår, for så vidt angår store bededag.

Afskaffelsen af store bededag vil derfor have samme konsekvenser for lærlinge og elever som for andre lønmodtagere.

Erhvervsskolerne kan selv bestemme, om de vil planlægge undervisning på store bededag. Der er ikke ændret på kravene til undervisningens indhold og omfang.