Ja. Selvom du er blevet ansat som månedslønnet efter lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2024, har du krav på kompensation i form af et løntillæg på 0,45 %, hvis arbejdstiden er blevet forøget i medfør af loven.

Dette gælder også, hvis du modtager fast løn for en anden periode end månedsvist.

Tillægget kan imidlertid integreres i lønnen, men det kræver at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver herom.

Er du blevet ansat som timelønnet efter den 1. januar 2024, har du krav på løn for de timer, du arbejder på det, der tidligere var store bededag.