Som udgangspunkt ja. Hvis du arbejder fuld tid og får forøget din arbejdstid med afskaffelsen af store bededag, stiger din arbejdstid med 7,4 timer. Såfremt du arbejder kortere fredag, fordi du arbejder flere timer ugens øvrige dage, vil forøgelsen af arbejdstiden dog kun blive med de timer du normalt arbejder om fredagen. Det er uklart hvordan kompensationen i det tilfælde vil blive beregnet.

Det er din arbejdsgiver, der som udgangspunkt bestemmer, hvornår den ekstra arbejdstid lægges – selvfølgelig inden for rammerne af din ansættelseskontrakt og overenskomst samt eventuelle lokalaftaler. Din arbejdsgiver behøver ikke at placere den ekstra arbejdstid på det, der tidligere var store bededag.

Hvis I har en kutyme, lokalaftale, overenskomstbestemmelse el.lign. om at holde tidligt fri alle fredage – og ikke kun på det, der tidligere var store bededag – skal arbejdsgiveren overholde dette, når den ekstra arbejdstid placeres.