Der er ved aftalen af 13. april 2021 åbnet mulighed for, at din arbejdsgiver i forbindelse med udfasning af lønkompensationsordningen kan få lønkompensation i de første 7 kalenderdage du er tilbage på virksomheden. 

Det kræver dog, at du samlet har været omfattet af lønkompensationsordningen i 30 kalenderdage.