Det sædvanlige udgangspunkt om, at ferie skal fastsættes ud fra en forhandling med lønmodtageren, gælder også i denne periode.

Den endelige placering af ferien skal varsles af arbejdsgiveren tidligst muligt. Med den midlertidige fravigelse af ferieloven, har arbejdsgiveren dog fået mulighed for i denne periode at varsle ferie med helt ned til en dags varsel.