Du kan maksimalt blive pålagt at holde 15 dages ferie i perioden. Har du optjent mindre ferie end 15 dage, kan du maksimalt blive pålagt at holde den ferie, du rent faktisk har optjent. Det gælder også ferie for elever og lærlinge, jf. ferielovens § 9.

De 15 dages ferie, der kan kræves afviklet, er alene ferie efter den danske ferielovs regler eller tilsvarende regler i en overenskomst. Det vil sige, at feriefridage eksempelvis ikke tæller med.

Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at placere ferien i denne periode. De almindelige regler om, at hovedferie skal holdes samlet og i perioden fra 1. maj til 30. september er fortsat gældende.