Lønkompensationsordningen er forlænget til den 29. august 2020. En arbejdsgiver kan dog højest få en måneds lønkompensation i perioden fra den 9. juli til den 29. august 2020. Det forventes således, at de berørte lønmodtagere holder op til 3 ugers ferie i perioden.

For at gøre dette muligt er der vedtaget en lov, der midlertidigt fraviger ferieloven i relation til varsling af ferie og ændring af allerede planlagt ferie, som du kan læse mere om i de øvrige spørgsmål/svar.