Ja, det er ikke afgørende, at fridagen ligger inden for den periode, hvor arbejdsgiveren opnår mulighed for at placere dagen. Men fridagen skal placeres, mens du er hjemsendt på lønkompensation. Så uanset om du har været hjemsendt i nok dage til, at din arbejdsgiver kunne have pålagt dig at holde en fridag, så kan han/hun ikke det længere, når du er startet op på arbejde igen.