Hvis virksomheden videreføres af konkursboet, vil konkursboet formentligt kunne fortsætte arbejdsfordelingsordningen. Men så snart du bliver afskediget, vil du ikke længere være omfattet af ordningen, og have ret til løn i opsigelsesperioden, som LG vil skulle dække.