Du bør inden afrejse undersøge, om der gælder indrejseforbud eller indrejserestriktioner i det eller de lande, som du skal rejse til. Du kan finde information på hjemmesiden for den danske ambassade i det land, som du skal rejse til.

Vær opmærksom på, at der også gælder regler for indrejse til Danmark.

Der kan være forskellige regler om test og isolation afhængigt af, om du er færdigvaccineret eller tidligere smittet, og om du indrejser fra EU-/Schengenlande, et COVID-19 risikoland eller et COVID-19 højrisikoland. Du kan se kategoriseringen af lande på https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/kategorisering-af-lande

Hvis du skal i isolation efter hjemkomst til Danmark i længere tid end din ferie varer, og dette var kendt på tidspunktet for din afrejse, vil din arbejdsgiver være berettiget til ikke at betale dig løn under din isolation og du vil også risikere at blive opsagt eller bortvist.