Man skal holde et forholdsmæssigt antal feriedage. Medarbejderen skal holde 5 feriedage, hvis han/hun har været hjemsendt i 3 måneder eller derover. Har medarbejderen været hjemsendt i mindre end 3 måneder beregnes det forholdsmæssige antal fridage efter følgende formel:

Det forholdsmæssige antal fridage beregnes efter følgende formel:

Lønkompensation

Det samlede antal dage for lønkompensationsperioden fastsættes altid til 60, svarende til antallet af ”normal” arbejdsdage i den første lønkompensationsperiode.

Antallet af feriedage afrundes til nærmeste hele antal dage.

Det bemærkes, at formlen er retningsgivende, og det i udgangspunkt skal søges løst lokalt, hvordan dagene bedst beregnes og afvikles. Særligt hvis arbejdet fordeles på færre eller flere dage end de 5 sædvanlige dage, bør man lokalt finde en løsning.”