En arbejdsgiver kan kun anvende de midlertidige regler, der fraviger bestemmelser i ferieloven over for medarbejdere, der er hjemsendt i hele eller dele af perioden fra den 9. juli til den 29. august 2020.