Ferie der var planlagt forud for indtræden i lønkompensationsordningen, skal afvikles, uanset om der herved holdes mere end 5 feriedage i lønkompensationsperioden. Ændringer heri kræver således enten gensidig aftale eller at de sædvanlige betingelser i ferielovens § 15, stk. 3 er opfyldt. 

Dagene tæller med i de 5 dage, der skal afvikles i lønkompensationsperioden.