Hvis ferien ikke er varslet til konkret afholdelse i hjemsendelsesperioden, vil ferien ikke blive betragtet som afholdt. Du vil således have ferien til gode.