Ferieloven er midlertidigt ændret, så arbejdsgiveren kan ændre tidligere fastsat ferie, der helt eller delvist ligger uden for perioden, og så i stedet placere ferien i perioden. Er ferien påbegyndt, kan den dog ikke ændres.

Ændres ferien, kan lønmodtageren efter ferielovens sædvanlige regler kræve sit økonomiske tab dækket.