Ferielovens § 16, stk. 1 er ikke fraveget, og har lønmodtageren et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller derunder, så kan hovedferien ikke afholdes i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage.