Efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2024 er det muligt at indgå nye ansættelsesaftaler, lokalaftaler og overenskomster om særlige løn- og arbejdsvilkår for den dag, der tidligere var store bededag.

Men det kræver en ny aftale med jeres arbejdsgiver, der er indgået efter 1. januar 2024.