Hvis du inden for 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt dig i et land, region eller område med bekymrende virusvarianter (dog ikke transit), skal du lade dig teste senest 24 timer efter indrejse og gå i isolation i 10 dage. Du kan afbryde isolationen med en negativ PCR-test, som er foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet. Flyver du direkte fra virusvariantområdet skal du også PCR-testes før ombordstigning. Selvom du er vaccineret, er du ikke undtaget fra krav om test og isolation efter indrejse. Tidligere smittede er undtaget kravet om test, men skal uden ugrundet ophold gå i isolation.

Danske statsborgere med bopæl i et land, som Danmark kategoriserer som et land med en bekymrende virusvariant, kan frit rejse til Danmark, men er underlagt ovenstående krav til test og isolation efter indrejse.

For lande, der er kategoriseret som eksempelvis risikolande eller højrisikolande for smitte med COVID-19 gælder der som udgangspunkt også et test og/eller isolationskrav ved indrejse i Danmark, medmindre man er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Læs mere om kategorisering af lande samt test- og isolationskrav her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/kategorisering-af-lande

Hvis du tager på ferie i et område, hvor du ved hjemkomst til Danmark skal i isolation pga. smitterisiko, så vil din arbejdsgiver kunne kræve, at du følger myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme, og du vil i den situation ikke have ret til løn eller andre ydelser under dit fravær. Endvidere bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, der kan begrunde en opsigelse eller bortvisning. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.