A-kassen udbetaler supplerende dagpenge på de dage du ikke arbejder i arbejdsfordelingen.

Dagpengesatsen beregnes efter normale principper men kan øges helt op til 120 pct. af højeste dagpengesats. Den forhøjede dagpengesats er (19.322*1,2) kr. 23.186 om måneden.

Dagpengene må dog ikke være højere end 90 pct. af indtægten de sidste 12 måneder med højest indtæger inden for 24 måneder.

Beregningen fratrækker arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. fra lønnen inden beregningen, fordi der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af dagpengene.