Ferieloven regulerer ikke den ferie, man kan have ret til ud over ferieloven, fx den 6. ferieuge eller et forhøjet ferietillæg, som er et resultat af mange kollektive overenskomster. Ekstra ferierettigheder skal altså som udgangspunkt udbetales til lønmodtageren – med mindre andet aftales.

Hvis du er i tvivl om dine overenskomstaftalte ferierettigheder, skal du spørge din fagforening