Hvis du bliver syg på en dag, hvor du skulle have haft supplerende dagpenge, har du ret til sygedagpenge, hvis du er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse eller har været i beskæftigelse i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Sygedagpengene udbetales med den sats, du almindeligvis vil være beregnet til op til højeste dagpengesats (19.322 kr. pr. måned i 2020).

Hvis du bliver syg på en arbejdsdag, har du samme ret til betaling under sygdom som normalt.