Nej alle de ledige dage og timer, der indgår i arbejdsfordeling trække ikke på den toårige dagpengeperiode.