Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik tirsdag den 13. april 2021 en trepartsaftale, der giver virksomhederne mulighed for, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Muligheden vil gælde både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Den kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som desuden skal have været omfattet af ordningen i mindst 30 dage i alt.

Corona og COVID-19 har lagt Københavns Hovedbanegård øde hen