Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. december 2020 en trepartsaftale om at genindføre lønkompensationsordningen som følge af indførsel af restriktioner.

Modellen er skruet sammen som den lokale lønkompensationsordning fra Nordjylland og lønkompensationsordningen fra foråret. Med tillægsaftalen til trepartsaftalen kan alle virksomheder i hele landet søge. 

Muligheden for lønkompensation løber henover juleferien, hvor der er flere fridage, og derfor indebærer aftalen, at virksomheder ikke vil modtage kompensation for tre dage, hvor en stor del af virksomhederne i forvejen vil være lukket ned.

Læs mere om alle trepartsaftalerne i 2020 og 2021 her/på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Corona og COVID-19 har lagt Københavns Hovedbanegård øde hen