Pris: 4000 kr.

Kursisterne får en generel introduktion til vikarjura, herunder trepartsforholdets ansættelsesretlige betydning.

Kursisterne får indsigt i vikarbureauets og brugervirksomhedens pligter efter vikarloven og lærer i den sammenhæng om vikarlovens ligebehandlingsprincip og samspillet mellem vikarloven og virksomhedernes eventuelle overenskomster.

På kurset ser vi også nærmere på udvalgte vikaroverenskomster og vikarprotokollater.

Endelig får kursisterne en gennemgang af EU-domstolens retspraksis om vikarer og dens betydning i Danmark.

Til slut ser vi nærmere på omgåelsesproblematikker knyttet til virksomheders brug af vikarer.

Underviser:
Lotte Dickow Schmidth, advokat, FH

Dato:3. okt. 2024, kl. 09:30 – 16:00
Pris:4000 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH’s kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldingsfrist:25. september