Dato:
Pris:4000 kroner
Sted:Fagbevægelsens
Hovedorganisation
Islands Brygge 32D · 2300 København S
Tilmeldningsfrist:2. september

På kurset gennemgår vi primært sager om afskedigelser i strid med forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

Vi vil udvælge emner, som vi mener, er særligt aktuelle.

Der vil bl.a. være fokus på afskedigelse af personer i fleksjob i strid med forskelsbehandlingslovens forbud om diskrimination af handicappede og på afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9.

Kurset vil både indeholde en gennemgang forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingslovens beskyttelse, bevisbyrde regler, godtgørelsesniveauer og gennemgang af eksempler fra retspraksis.

Undervisere:

Mina Bernardini, advokat (L), FH
Rie Matilde Bjørkman, advokat, FH

Målgruppe:

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med afskedigelsessager med relation til forskels- og ligebehandlingsloven – direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.