Deltagernes entusiasme og engagement var overvældende på årets Organiseringskonference, arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Den rekordhøje interesse for konferencen vidner om en markant stigning i fokus på organiseringsarbejdet inden for fagbevægelsen.

FH’s formand, Morten Skov, indledte konferencen med et klart budskab:

“Det faldende medlemstal er fagbevægelsens største udfordring, og den skal vi have løst – sammen.”

Deltagerne repræsenterende forskellige fagforeninger og fik alle mulighed for at dele viden og lære af hinanden i det stærke FH-fællesskab gennem workshops, programaktiviteter og uformelle samtaler over kaffe og frokost.

Vi står over for fagbevægelsens største udfordring. Men vi kan løse den. Ikke med tro, håb og kærlighed! Men med tro, håb og handling. Hver for sig og sammen.

Morten Skov

En deltager fra FOA udtrykte sin glæde over at møde en kollega fra Dansk Metal og dele erfaringer om nye organiseringsindsatser.

Workshops fokuserede på at revitalisere ungdomsarbejdet, bruge overenskomstforhandlingerne som platform for samtaler og engagement samt udnytte data og digital marketing til at tiltrække flere medlemmer.

En særlig populær workshop, faciliteret af en repræsentant fra Finansforbundet, udfordrede deltagerne til at tænke fagforeningerne helt forfra.

Optimismen var tydelig, og konferencen afsluttedes med Morten Skovs opfordring: “Vi står over for fagbevægelsens største udfordring.

Men vi kan løse den. Ikke med tro, håb og kærlighed! Men med tro, håb og handling. Hver for sig og sammen.”

Efter to dage med intensivt samvær og deling af viden forlod deltagerne Konventum med fornyet inspiration og en følelse af fælles mål.

For dem, der ønsker at være en del af næste års begivenhed, er opfordringen klar:

Hold øje med nyhedsbrevet, hvor åbningen af tilmeldinger til Organiseringskonferencen 2024 vil blive annonceret! Fagbevægelsen ser frem til endnu et år med styrket samarbejde, handling og nye løsninger i arbejdet med organisering.

Alle taber når færre organiseres

Alle taber når færre organiseres

Vi har en udfordring, som overgår alle de andre: Færre og færre er medlem i vores
bevægelse, og udviklingen er kun gået den forkerte vej i de seneste årtier. Det
er den hårdtslående virkelighed. Den tendens udfordrer noget helt afgørende – ikke
bare for vores arbejdsmarked, men for det danske velfærdssamfund i det hele taget.

DE UNGE OG ORGANISERING

72 %

… AF DE UNGE LØNMODTAGERE UNDER 25 ÅR ER UORGANISEREDE

80 %

… AF ALLE LØNMODTAGERE HAR VÆRET BETALENDE MEDLEMMER AF EN OVERENSKOMSTBÆRENDE FAGFORENING, NÅR DE BLIVER 30 ÅR

36 %

… AF DE 30-ÅRIGE LØNMODTAGERE ER MEDLEM AF EN FH-ORGANISATION