”Vi er meget tilfredse med virksomhedens positive udvikling, der er et resultat af en kæmpe indsats fra både redaktionelle medarbejdere og salgsafdelingen. Produktet står skarpere og finder nemmere vej til kunderne,” siger bestyrelsesformand Michael Jacobsen.

I 2019 skiftede selskabet spor, da vejene skiltes for A/S A-pressen og Freeway ApS, der sammen drev Avisen.dk. A4 Medier blev skabt med en strategi om i højere grad at satse på nichemedier inden for job, velfærd og uddannelse.

Det er den strategi, der nu bærer frugt i form af flere læsere og et fortsat markant forbedret resultat. I 2019 havde selskabet således et underskud på 8,9 mio. kr.

A4 Medier driver fem nichemedier inden for job, uddannelse og velfærd: A4 Arbejdsmiljø, A4 Overenskomst, A4 Beskæftigelse, A4 Uddannelse og A4 Arbejdsliv.

Markant forbedret indtjening

Bag resultatet gemmer sig en markant forbedret indtjening. Bruttofortjenesten i selskabet er mere end fordoblet fra 2,0 mio. i 2020 til 5,5 mio. i 2021. Samtidig er investeringerne i journalistik øget med knap en million kr.

”Jeg er stolt af, at vi har skabt den markante resultatfremgang samtidig med, at vi har investeret i journalistik og udvidet forretningen, så vi kan skabe et endnu stærkere publicistisk produkt til vores kunder”, siger Kristian Madsen, der i maj 2021 tiltrådte som adm. direktør og chefredaktør.

A4 Medier beskæftiger i dag 18 medarbejdere, heraf 14 redaktionelle, mod 15 i 2021.

Direktør Kristian Madsen varsler åbning af flere nicher i 2022, og satsning på nye formater.

“Vores publicistiske målsætning for 2022 er at lave journalistik, der i højere grad sætter dagsordenen og afspejler almindelige menneskers livsverden samtidig med, at vi gør A4 Medier til en rentabel forretning inden for en kort årrække”.