FH-sektionerne er FH’s lokale repræsentanter med godt 1,3 mio. medlemmer i ryggen. De skal varetage lønmodtagernes interesser i kommuner og regioner, og medvirke til, at lønmodtagernes stemme høres helt derude, hvor de bor og arbejder.  

Jeg er utrolig glad for, at den nye lokalstruktur nu er på plads, for det er vigtigt, at FH er stærkt repræsenteret og nærværende i hele Danmark.

Lizette Risgaard

Lønmodtagernes stærke, lokale stemme

”Jeg er utrolig glad for, at den nye lokalstruktur nu er på plads, for det er vigtigt, at FH er stærkt repræsenteret og nærværende i hele Danmark. Vi brug for, at alle faggrupper, private og offentlige, står sammen, bruger hinandens kompetencer og bakker hinanden op,” siger Lizette Risgaard.

Lønmodtagerne på dagsordenen ved kommunal- og regionsvalget

De nye sektioners første store opgave bliver at sætte lønmodtagernes interesser på dagsordenen ved kommunal- og regionsvalget i efteråret 2021.

”Jeg glæder mig helt utroligt til, at de nye, stærke sektioner skal ud og sørge for, at lønmodtagerne bliver hørt i kommunal- og regionalvalgkampen. Det er jo her, de skal ud og påvirke kandidaterne til at kæmpe for lønmodtagernes dagsordener fx bedre uddannelse til lønmodtagerne, flere praktikpladser og bedre velfærd og meget andet, siger Lizette Risgaard 

Vigtigt med fælles løsning

De 17 nye sektioner er resultatet af et stort og gennemgribende arbejde efter fusionen mellem de to hovedorganisationer LO og FTF, der trådte i kraft 1. januar 2019. Nu er LO’s tidligere 41 lokale sektioner og FTF’s tidligere 5 regioner gået sammen og har etableret de nye FH-fællesskaber pr.1. januar 2021.  

”At nå frem til en fælles løsning har krævet, at alle var villige til at flytte sig og bøje sig mod hinanden. Nu er vi i mål, og jeg vil gerne sige en stor tak til de mange lokale repræsentanter – fra alle medlemsorganisationer – som har været dybt engagerede i opgaven med at skabe en ny lokal struktur i FH. Det er vigtigt, at alle har haft indflydelse og kan se sig selv i den nye struktur, og det, har jeg stor tiltro til, er lykkedes,” siger Lizette Risgaard.

Kort over de nye sektioner kan ses her:

Efter nytår kan kontaktoplysninger findes på de enkelte sektioners hjemmeside.