Menneskerettighedsdagen 2020 vil i lyset af COVID-19-pandemien være mere dyster end sædvanlig.

Den globale pandemi har enorme konsekvenser for millioner af mennesker verden over.

Stigende fødevarepriser

Den internationale arbejdsorganisation, ILO, kunne forleden oplyse, at pandemien har ført til stærkt stigende fødevarepriser. Fra august 2019 til samme måned i år var de generelle prisstigninger på varer og tjenester på 2,7 procent, men fødevarer steg med det dobbelte til 5,5 procent.

Stigningerne vil have store konsekvenser for de fattigste grupper i befolkningerne, som bruger forholdsvis mest af deres indkomst på netop fødevarer.

I forvejen er det også denne gruppe, der har været hårdest ramt af arbejdsløshed eller nedsat arbejdstid og dermed på deres indkomst.

ILO har afdækket et mønster, som viser, hvordan pandemien spredte sig rundt i verden, og hvordan stigningerne i fødevarepriserne fulgte trop.

Denne udvikling vil blive et tilbageslag i kampen mod fattigdom. FN’s verdensmål nr. 1 er ”afskaf fattigdom” og mål 2 er ”stop sult”.

Mental sundhed

Et andet alvorligt aspekt af pandemien er den mentale sundhed.

Forleden kunne en række medier fortælle, at man i Japan i oktober måned registrerede flere selvmord end det samlede antal dødsfald relateret til COVID-19.

2.153 personer begik selvmord i oktober måned. Det samlede antal COVID-19-dødsfald var 2087.

Det er langt fra alle lande, der som Japan, løbende registrerer og offentliggør tal over selvmord.

Det er især blandt japanske kvinder, at selvmordsraten er vokset.

Verdensmål 3 handler bl.a. om at nedbringe antallet af selvmord.

Sundhedsansatte

Overalt i verden har pandemien haft store konsekvenser for de ansatte i sundhedssektoren. Utilstrækkelige værnemidler og andre problemer med at skabe sikre og sunde arbejdspladser udsætter frontlinjearbejdere i mange sektorer og lande for COVID-19-infektioner, mens manglende social beskyttelse eller betalt sygefravær tvinger folk til at arbejde, når de er syge. Dette har frygtelige konsekvenser både for dem og for bestræbelserne på at stoppe virusspredning.

Adgang til vaccine

Pandemien vil fortsætte med at trække et spor af ulighed ind i 2021.

Allerede nu, hvor vacciner, der kan beskytte mod COVID-19, er på trapperne, er der udsigt til et kapløb, hvor befolkningerne i de fattigste lande kommer bagest i køen.

Adgang til vaccine er en del af Verdensmål nr. 3.

Disse eksempler viser hvor vigtigt forsvaret for menneskerettighederne er. Der er brug for, at vi udviser solidaritet, bekæmper ulighed og sørger for, at der bliver taget hånd om de mest udsatte grupper i samfundet.

Det er det, vi kan bruge FN’s Menneskeretsdag til, men også de mange kommende måneder.