FH har 3. juli afgivet høringssvar til  Beskæftigelsesministeriet vedr. om EU-Kommissionens høringsproces vedrørende Digital Services Act. Læs høringssvaret her