I alt for mange år har boligpolitikken været stedmoderligt behandlet i dette land.

Politikerne har i alt for høj grad ladet markedet råde – til skade for lønmodtagere i middel- og lavindkomst gruppen.

Hvis lønmodtagerne ikke kan opnå ordentlige vilkår på boligmarkedet, vil Danmark blive et mere opdelt samfund. 

Lizette Risgaard, Formand i FH

Dyre boliger i byerne og manglende muligheder for at optage realkreditlån på landet, har på hver deres måde ramt danske lønmodtagere. På den ene side har de haft svært ved at bosætte sig i de større byer – fordi priserne er strøget i vejret.

På den anden side har det været vanskeligt at sikre fortsat liv på landet, fordi det har været svært at låne penge. Begge tendenser er med til at ødelægge sammenhængskraften. Byerne bliver for de rige og landet affolket. Det holder ikke. Det er ikke et Danmark i balance.

Opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger

Derfor er det positivt, at regeringen sammen med det parlamentariske grundlag i deres forståelsespapir fastslår, at de vil understøtte gode boligmuligheder i hele landet. 

Den nye boligminister, Kaare Dybvad, har fx tonet rent flag og varslet et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger. Det er på tide, hvis lønmodtagerne stadig skal have mulighed for at bo i de byer, hvor de også arbejder. 

Det er vigtigt, hvis vi skal undgå den udvikling vi har set i fx London og Barcelona. Her har mange af dem, som arbejder i byerne ikke har råd til at bo der. Samtidig bygges der flere og flere dyre lejligheder, som opkøbes af rigmænd og bruges til ferielejligheder eller står tomme i årevis. 

Lønmodtagere skal have mulighed for at bo der hvor de arbejder

Et andet signal fra forståelsespapiret er, at kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt. Det skal sikre en bedre social balance, og at lønmodtagerne har mulighed for at bo, der hvor de arbejder. Det manglede da bare.

Den nye regering vil også igangsætte et arbejde, der skal undersøge problemet med at opnå lån til boligen visse steder på landet. Det er helt nødvendigt, hvis vi vil bevare landsbysamfundene og sikre os imod overbefolkning i byerne. 

Lønmodtagere skal have ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet

I Fagbevægelsen Hovedorganisation er vi ikke i tvivl. Et godt stærkt arbejdsmarked, der hviler på den danske model, er forudsætningen for vores velfærd. Men hvis lønmodtagerne ikke kan opnå ordentlige vilkår på boligmarkedet, vil Danmark blive et mere opdelt samfund. 

Derfor er vi glade for, at regeringen nu har bragt boligpolitikken i spil som et afgørende redskab, når det handler om at skabe et stærkt og robust velfærdssamfund. Et samfund, hvor vi ikke er opdelt i ghettoer, men hvor direktøren og arbejderen bor i samme gade.

Et samfund, hvor lønmodtagerne også kan bo i Nordsjælland. Ja, et samfund, der vægter hensynet til lønmodtagerne højere end hensynet til spekulanten.

Indlægget er bragt på arbejderen.dk 30.08.19

Lizette Risgaard

Vil du læse flere skarpe udmeldinger og debatindlæg?