Udgivet: 05-12-2018

LO, FTF, Akademikerne og Danske A-kasser er stærkt kritiske over, at a-kasserne skal indhente samtykke til adgang til tidligere adresser inden for de seneste 8 år allerede på indmeldelsestidspunktet og i forbindelse med, at et medlem søger ydelser på grund af opholdskravet.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/12/181205-hoeringssvar-samtykke-opholdskrav-l13.pdf