Den 1. januar 2019 smelter LO og FTF sammen til Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. Dermed får ca. 1,4 millioner danske arbejdstagere en helt ny hovedorganisation. I fredags holdt hovedbestyrelsen for den nye hovedorganisation sit første møde for at vedtage det nye navn og logo.

Lizette Risgaard bliver formand for den nye hovedorganisation.
FH har desuden seks næstformænd, som får hver deres politiske ansvarsområde:
Bente Sorgenfrey: Det internationale område. EU og samarbejdet med international fagbevægelse. Desuden Lederforum.
Ejner K. Holst: Beskæftigelses-, erhvervs-, integrations og socialpolitik. 
Nanna Højlund: Uddannelse og forskning og Fagbevægelsens interne uddannelser, herunder FIU.
Majbritt Berlau: Socialpolitik, familie- og ligestilling samt udviklingen af den offentlige sektor, inkl. MED.
Morten Skov Christiansen: Arbejdsmiljø, organisationsudvikling, ungdomsarbejde og det lokale arbejde.  
Arne Grevsen: Arbejdsret og overenskomster, økonomi og velfærd.

Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og Daglig Ledelse kommer til at se sådan ud:
Hovedbestyrelsen
Fagligt Fælles Forbund – 3F: Per Christensen, Tina Christensen, Mads Andersen, Kim Lind Larsen, Jan Villadsen, Ellen K. Lykkegaard, Tina Møller Madsen, Eva Obdrup  
HK/Danmark: Kim Simonsen, Martin Rasmussen, Simon Tøgern, Bodil Otto, Per Tønnesen, Rita Bundgaard, Mads Samsing 
FOA: Mona Striib Thomas Enghausen Joan Prahl Jens Nielsen Helena Mikkelsen Torben Klitmøller Hollmann  
Dansk Metal: Claus Jensen, René Nielsen, Anne-Lise Nyegaard  
Danmarks Lærerforening: Anders Bondo Christensen, Dorte Lange  
Dansk Sygeplejeråd: Grete Christensen, Jytte Wester  
BUPL: Elisa Rimpler, Birgitte Conradsen  
Socialpædagogerne: Benny Andersen, Verne Pedersen
Teknisk Landsforbund: Lone Engberg Thomsen  
Dansk El-Forbund: Jørgen Juul Rasmussen
Fødevareforbundet NNF: Ole Wehlast  
Serviceforbundet: John Nielsen
Dansk Socialrådgiverforening: Majbrit Berlau
Politiforbundet: Claus Oxfeldt Danske
Fysioterapeuter: Tina Lambrecht
PROSA: Niels Bertelsen
Frie Skolers Lærerforening: Uffe Rostrup
Uddannelsesforbundet: Hanne Pontoppidan
Centralforeningen for stampersonel: Jesper Korsgaard
Hansen Blik- og rørarbejderforbundet: Henrik W. Petersen
Forsikringsforbundet: Charlotte Hougaard
Ergoterapeutforeningen: Tina Nør Langager
Malerforbundet: Henrik B. Hansen
Kost & Ernæringsforbundet: Ghita Parry
Luftfart og Jernbane: Henrik Horup
Danske Bioanalytikere: Martina Jürs
Dansk Musikerforbund: Anders Laursen
Hærens Konstabel- og Korporalforening: Flemming Vinther
Farmakonomforeningen: Christina Durinck
Fængselsforbundet: Kim Østerbye
Dansk Told & Skatteforbund: Jørn Rise
Dansk Skuespillerforbund: Benjamin Boe Rasmussen
Dansk Artist Forbund: Lena Brostrøm Dideriksen
Spillerforeningen: Mads Øland
Kort- og Landmålerteknikernes Forening: Thomas Wester-Andersen
FH: Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey, Arne Grevsen Ejner K. Holst, Nanna Højlund Morten Skov Christiansen, Majbrit Berlau  

Forretningsudvalget
Lizette Risgaard, LO
Arne Grevsen, LO
Ejner K. Holst LO
Nanna Højlund, LO
Morten Skov Christiansen, LO
Bente Sorgenfrey, FTF
Majbritt Berlau, FTF
Per Christensen, 3F
Kim Simonsen, HK/Danmark
Mona Strib, FOA
Claus Jensen, Dansk Metal
Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening
Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd
Elisa Rimpler, BUPL
Benny Andersen, Socialpædagogerne
Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund
Jørgen Juul-Rasmussen, Dansk El-Forbund
Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
John Nielsen, Serviceforbundet
Claus Oxfeldt, Politiforbundet
Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter
Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet
Flemming Vinther, Hærens Konstabel- og Korporalforening
Christina Durinck, Farmakonomforeningen
Martin B. Hansen, Malerforbundet  

Daglig Ledelse
Lizette Risgaard
Bente Sorgenfrey
Arne Grevsen
Ejner K. Holst
Nanna Højlund
Morten Skov Christiansen
Majbrit Berlau