Udgivet: 26-09-2018

LO bedt TeamArbejdsliv om at gennemføre en grundig kortlægning af arbejdsmiljørepræsentanternes hverdag, udfordringer og kompetencer.
Tidligere har vi haft et ufuldstændigt billede af vores arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår, da vi ikke før har haft et entydigt fokus på deres betingelser for at udøve deres hverv. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet besvaret af godt 7200 arbejdsmiljørepræsentanter, og vi går derfor fra antagelser til veldokumenteret, konkret og håndgribelig viden om vores
arbejdsmiljørepræsentanternes hverdag. Viden, som giver os et vigtigt afsæt i vores arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/09/arbejdsmiljoerepraesentantens-vilkaar-kortlaegning.pdf