FTF har den 3. juli modtaget lovforslag vedrørende lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond fra Beskæftigelsesministeriet.
FTF kan tilslutte sig lovforslaget, der giver lønmodtagere mulighed for i forbindelse med en konkurs hos en overdragende virksomhed at overdrage krav i henhold til LG-lovens § 2 i situationer, hvor lønmodtagerkravet af konkursboet bestrides med virksomhedsoverdragelse som begrundelse, og hvor erhverver er offentlig arbejdsgiver eller privat arbejdsgiver sikret gennem offentlig garanti.
FTF bemærker, at lovforslaget ikke omfatter situationer, hvor den af konkursboet påståede erhverver er privat arbejdsgiver, og opfordrer Beskæftigelsesministeriet til at overveje at udvide lovforslaget til også at gælde disse situationer.