”Det bliver afgørende for opbygningen af den nye hovedorganisation, at tillidsfolkene og kernetropperne lærer sammen, udvikler sig sammen og udvikler fagbevægelsen sammen. Det er jo i høj grad i undervisningslokalet, at vi oplever nye synergier opstå, når elektrikeren og pædagogen eller sygeplejersken og rengøringsassistenten finder ud af, hvor meget de kan lære sammen og af hinanden”.
Det siger Esben Noël Hjort, uddannelses- og udviklingschef på uddannelsescenteret Konventum i Helsingør. Centeret får ansvaret for både LO’s og FTF’s kurser, når de to hovedorganisationer fusionerer 1. januar 2019.
Esben Noël Hjort henviser til fællesskabet under OK18, hvor de faglige organisationer på tværs af hovedorganisationerne stod sammen og kæmpede for bedre vilkår. Dén gejst og vilje til fælles kamp og fælles løsninger ser Esben Noël Hjort som omdrejningspunkt for de fremtidige kurser og uddannelser på Konventum.
Tværfaglige fællesskaber er fremtiden
Han understreger, at Konventums nye ansvar ikke kun er at fusionere to eksisterende fællesskaber.
”Det afgørende bliver, at vi sammen får skabt et nyt, stærkt fællesskab med plads til os alle og de forskelligheder, vi har – og hvor vi alle arbejder mod det samme mål, fordi der er langt mere, der forener os, end der skiller os ad”, siger Esben Noël Hjort.
Han pointerer, at uddannelser med fokus på handling vil blive centrale i Konventums program.
”Fagbevægelsen skal basere sin fremtidige styrke på stærke handlingsfællesskaber. Vores uddannelser og kurser skal være med til at understøtte, at fagbevægelsen og tillidsfolkene får styrket deres position og får skabt resultater både centralt og på arbejdspladserne”, siger Esben Noël Hjort.
Konventum har fungeret som LO’s uddannelsescenter, siden det blev bygget i 1969. Centeret ligger ud til Øresund og er fredet af Kulturstyrelsen som et unikt eksempel på dansk arkitektur og design.
Hidtil har FTF drevet sin selvstændige kursusvirksomhed direkte fra hovedorganisationen, men nu flytter begge organisationers medarbejderne altså sammen på Konventum. Det betyder ikke, at alle kurser bliver afviklet i Helsingør. Som hidtil i FTF-regi vil mange kurser blive afviklet i København eller ude i landet.
Spændende kursus-nyheder i 2019
Allerede i september udkommer det første fælles katalog fra den nye fælles uddannelsesenhed. Der er mange spændende kursusnyheder på programmet, og og du kan allerede nu se og tilmelde dig en del af 2019-kurserne her: Find mere indenfor emnerne: