LO?s næstformand Morten Skov Christiansen glæder sig over, at regeringen og DF har valgt at nedsætte en seniortænketank ? en tænketank, som LO har arbejdet for at få oprettet i årevis:

? I LO glæder vi os til at bidrage konstruktivt til arbejdet i den nye seniortænketank. Tænketanken skal komme med bud på, hvordan lønmodtagerne får et godt seniorarbejdsliv. Der er behov for at kortlægge udfordringerne og komme med en række anbefalinger til, hvordan vi bedst indretter arbejdsmarkedet til, at vi kan få flere gode år på arbejdsmarkedet. Også i vores seniorarbejdsliv, siger LO?s næstformand Morten Skov Christiansen.

Ny undersøgelse: Der tages ikke hensyn til seniorer
En ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for LO, viser, at der er et stort behov for at forbedre seniorpolitikken på landets virksomheder.

Undersøgelsen viser bl.a. at:

  • Hver anden lønmodtager mener, at der ikke eller kun i mindre grad tages særlige hensyn til ældre medarbejdere på arbejdspladsen.
  • Kun hver fjerde lønmodtager svarer ja til at de er ansat på en arbejdsplads, der har en nedskrevet seniorpolitik.
  • Kun hver sjette lønmodtager mener, at seniorer tilbydes andre/tilpassede job, hvis de har behov for det.

Undersøgelsen viser også, at det kan betale sig at føre en god seniorpolitik. Hver anden efterlønsmodtager og folkepensionist ville være blevet længere på arbejdsmarkedet, hvis de kunne være gået ned i tid, havde bedre muligheder for tilpasning af arbejdsopgaver eller fået mindre fysisk eller psykisk belastende arbejde.

? Mange lønmodtagere vil få svært ved at fortsætte i deres job til pensionsalderen. Det kan være på grund af hårde fysiske og psykiske job eller manglende kompetencer. Derfor er det helt afgørende at finde løsninger, så alle får en god afslutning på deres arbejdsliv. Det er til gavn for den enkelte, for samfundet og for virksomhederne, siger Morten Skov Christiansen.

Stigningen i folkepensionsalderen kalder på nye løsninger
?Tilbagetrækningsreformen har betydet, at vi alle skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Vi har udfordringer med at fastholde de mest nedslidte grupper på arbejdsmarkedet, og med udsigt til at de skal blive længere tid på arbejdsmarkedet, så bliver udfordringen kun større, fastslår Morten Skov Christiansen.

? Jeg synes, at pejlemærkerne for tænketankens arbejde skal være både at sikre et bedre arbejdsmiljø, så det forebygges at vores kolleger slides ned, samt at sikre mulighederne for en værdig tilbagetrækning for de af vores seniorkolleger, som allerede er slidt ned.

LO er repræsenteret i seniortænketanken med to pladser.

Survey 2017 seniorpolitikken halter på virksomhederne opdateret

Læs Beskæftigelsesministeriets kommissorium her