Af LO-næstformand Ejner K. Holst

Min gode ven Carsten er uddannet elektriker. Han kørte for tyve år siden galt på sin motorcykel, hvilket desværre betød, at hans dage som elektriker var forbi. Men dengang var det ikke nær så svært at overtale kommunen til et revalideringsforløb, så Carsten blev teknisk tegner og har været selvforsørgende siden.

Ville Carsten få revalidering i dag? Næppe. Det er blevet alt for svært at få revalidering, selv om det jo på langt sigt er meget dyrere at fastholde folk på kontanthjælp. Vi har i den grad brug for en nytænkning af socialpolitikken, hvor vi investerer i mennesker i stedet for at skære i ydelserne sådan som CEPOS og Dansk Arbejdsgiverforening gentager igen og igen.

De siger, at hvis ydelserne sættes ned, kommer flere i arbejde. Men nej! Vi er midt i et opsving i dansk økonomi, og det skal vi udnytte til at få alle med. Fx er det nu, flere mennesker skal på revalidering, så de kan komme i arbejde igen i en anden branche, der passer til dem. Nøjagtig som det lykkedes for Carsten.

Det er også nu, vi skal have afskaffet det umenneskelige kontanthjælpsloft, 225-timers reglen, der kun gør situationen værre for folk, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Og så skal det være nemmere for folk, der har brug for at få seniorførtidspension.

For en retfærdig socialpolitik indebærer også, at de borgere, som ikke kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet, fordi de er syge, kan leve et værdigt liv. Men tværtimod må syge mennesker i dag finde sige sig i horribelt lange sagsbehandlingstider.

For eksempel tog det 58-årige Henny flere år at få tilkendt førtidspension, til trods for at lægen sagde, at hendes arbejdsevne var fuldkommen væk efter bl.a. fire diskusprolapser. Men selv i en så ekstrem situation mente kommunen, at hendes arbejdsevne kunne forbedres. Det er grotesk og det er en uværdig behandling!

Derfor ser jeg frem til, at førtidspensions- og fleksjobreformen skal justeres her i foråret. LO ?varmer op” på vores socialpolitiske statusmøde den 26. januar, hvor vi diskuterer forslag til en ny og mere retfærdig socialpolitik. Der er behov for mere værdighed og ordentlighed i socialpolitikken!

Kontakt: LO?s pressetelefon, 26 11 97 10.