Alle skal være aktive på arbejdsmarkedet i flere år ? det er ledetråden i de seneste års tilbagetrækningsreformer. I dag kan man gå på pension som 65-årig, men i løbet af de næste 10 år stiger pensionsalderen til 67 år. Pensionsalderen stiger i takt med den gennemsnitlige levealder, og på sigt er det først muligt at gå på pension som mere end 70-årig. Vi skal således alle arbejde stadigt længere. Men kan alle ansatte holde til de ekstra år på arbejdsmarkedet?

En forudsætning for, at vi i fremtiden skal være erhvervsaktive i flere år, er, at vi forbedrer arbejdsmiljøet, reducerer nedslidende arbejdsforhold og forebygger fremtidens arbejdsmiljøproblemer. Vi skal også forholde os til betydningen af arbejdsstyrkens aldring og de danske regler og lovgivningen for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

LO har været meget optaget af at styrke arbejdsmiljøet, for herigennem at skabe forudsætningerne for, at alle reelt kan honorere de krav, som den stigende pensionsalder stiller. Derfor har LO taget initiativ til at nedsætte en uafhængig ekspertarbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe har fået til opgave at komme med en række anbefalinger til en styrkelse af indsatsen for et arbejdsmiljø, der er befordrende for, at alle kan få flere gode år på arbejdsmarkedet. På høringen vil arbejdsgruppen fremlægge sine anbefalinger. Folketingspolitikere og repræsentanter fra fagbevægelsen vil stille spørgsmål til og debattere med arbejdsgruppen.

Tilmelding til høringen i Folketinget
Høringen er arrangeret af Teknologirådet, der ligeledes har faciliteret arbejdsgruppen. Høringen er åben for offentligheden, men tilmelding er nødvendig.

Ønsker du at deltage, bedes du tilmelde dig via dette link, hvor du kan tilmelde dig nederst på siden. Der er tilmeldingsfrist den 19. december 2017. Der er et begrænset antal pladser i Fællessalen, og vi bruger ?først til mølle?-princippet. Du vil inden jul få besked om, hvorvidt du har fået en plads på høringen. Du vil som deltager få tilsendt et program for dagen samt anbefalingsrapporten på mail.

Læs programmet her

Del endelig også gerne denne invitation. Spørgsmål kan rettes til projektmedarbejder Snorre Mørch fra Teknologirådet: snm@tekno.dk eller telefon 33 32 05 03.