Styregruppen for samarbejdet mellem LO og FTF har løbende udarbejdet forslag til dele af grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation. Styregruppen har netop haft sit sidste møde og har her vedtaget et forslag til vedtægter, et forslag til indsatsområder og budget for en ny hovedorganisation.

– Det har været en god proces, og hvor vi nu er kommet hele vejen rundt. Så hvis man vil lave en ny hovedorganisation, så er her et godt grundlag, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Med de sidste delelementer er det nu tydeliggjort, hvad en eventuel ny hovedorganisation kan indebære.

– Nu er det blevet konkret, hvordan en ny hovedorganisation kan se ud. Og nu er det så op til forbundene i LO og organisationerne i FTF, om det er den rigtige vej at gå, siger LO-formand Lizette Risgaard.