I dag var en milepæl i kampen for bedre beskyttelse af whistleblowers i EU-landene.Europa-Parlamentet vedtog en betænkning, der lægger pres på Kommissionen for at komme med initiativer, som skal beskytte whistleblowers bedre. 
Det kommer oven på skandalesagerne i Luxembourg og Panama, hvor netop whistleblowers tilvejebragte væsentlige oplysninger. I Luxembourg blev de siden dømt for deres handling, hvilket var med til at få bolden til at rulle.
Blandt andet har Margrethe Vestager udtalt, at det var forkert at dømme disse whistleblowers.
Betænkningen lægger op til, at whistleblowers både skal kunne gå til interne men også eksterne instanser og medier med deres viden og at de skal beskyttes mod repressalier.   
En lang række faglige organisationer i hele EU har kæmpet for bedre beskyttelse og for at betænkningen blev vedtaget i dag. Nu ligger bolden hos EU-Kommissionen, som har lovet, at den er på vej med mulige initiativer. For tiden er den ved at undersøge behovet for disse.
En rapport fra netop Kommissionen har vist, at der er mange skattekroner at spare ved at beskytte whistleblowers. Læs mere her.
Den store borgerlige gruppe, EPP, valgte ikke at støtte op om betænkningen i parlamentet, hvilket fik socialdemokraterne til at være ude med riven og beskylde dem for hykleri. Læs mere her.