I talen nævner Juncker de sociale udfordringer i EU herunder løndumping.
”Det er godt at Juncker nævner indsatsen mod social dumping, da det er helt nødvendigt at EU leverer sociale resultater til gavn for EU’s borgere. Sker det ikke vil opbakningen til EU forsvinde" siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

”Det er stadig meget uklart hvilke konkrete initiativer, der vil komme fra Kommissionen og hvilken betydning de vil få for Europas lønmodtager. 
I FTF er vi optaget af at få skabt et mere socialt og retfærdigt EU, hvor vi får løftet de svageste og får skabt bæredygtige jobs og vækst i hele Europa.
Og det er helt afgørende for os, at det sker på en måde, der er forenelig med den danske arbejdsmarkedsmodel. Og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skal kunne lade sig gøre” fortsætter Bente Sorgenfrey. 

Dagen før Junckers tale mødtes Bente Sorgenfrey med andre faglige ledere fra Europa for at diskutere krav og forventninger til Kommissionen.
Ikke mindst i forhold til den såkaldte ”sociale søjle”, der formentlig bliver endeligt lanceret i Göteborg til november.
På mødet sagde Bente Sorgenfrey, at det er de kollektive rettigheder på arbejdsmarkedet, der må stå i centrum for fagbevægelsen og hun håber, at det kan blive afspejlet i den sociale søjle.