Mange fædre vil gerne holde mere forældreorlov sammen med baby, men hver tredje far oplever, at manglende opbakning fra arbejdsgiver er en barriere for at holde mere orlov. 
Det viser en ny undersøgelse gennemført af Epinion på vegne af LO, FTF, IDA, DJØF, DM med et repræsentativt udsnit af forældre i beskæftigelse med ét eller flere hjemmeboende børn i alderen 0-5 år. 
Undersøgelsen dokumenterer en række barrierer for fædrebarsel. 41 procent af forældrene siger, at de gerne ville have holdt længere orlov med baby, end de gjorde. For mændene gælder det for 42 procent, at de gerne ville have holdt flere ugers orlov, og for kvinderne er det 40 procent. 
Hver tredje mand siger, at det faktum, at faren/medforælder kun er sikret ret til 14 dages orlov via loven, er en barriere for at holde mere orlov med barnet.
”Der er noget galt på mange arbejdspladser, når så mange mænd savner opbakning fra chef og arbejdsgiver til at holde længere forældreorlov. At hver tredje mand tilmed selv peger på, at de er sikret for lidt orlov via lovgivningen, er et klart signal til politikerne: Nu må I sikre øremærket barsel til mænd på den ene eller anden måde. Vi har ventet længe nok nu,” siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Den største barriere er økonomi, som 65 procent af alle forældre, både mænd og kvinder, oplever som en barriere for at holde lang orlov med barnet. Hele 92 % af forældrene oplever barrierer af forskellig slags (kun 8 % oplever ingen barrierer).

Ny kampagne: Aktion Fars Orlov
Regeringen vil i dag lancere en kampagne, Aktion Fars Orlov, med en ny hjemmeside og en Facebook-side, der skal få fædre til at holde mere barsel.