Hvad er det nye i, at vi vil have TR til at arbejde strategisk med forandringer?
− Det, som er nyt i den tilgang til forandringer, vi arbejder med på kurset, er, at TR ikke blot skal arbejde strategisk med forandringer, men skal forstå det strategiske perspektiv i de forandringer, som arbejdspladsen gennemgår. For langt de fleste forandringer er (ledelsens) svar på nogle strategiske udfordringer, som arbejdspladserne står overfor. Det skal tillidsrepræsentanten indse for at blive en aktør i forandringsprocesserne. Alt for mange tillidsrepræsentanter vender ryggen til – fornægter nærmest – de strategiske udfordringer, og mister dermed muligheden for at blive en aktør i forandringsprocesserne.

Hvorfor er det aktuelt nu?
− Problemstillingen er særlig relevant nu, fordi udfordringerne hober sig op, og forandringerne er mere vedvarende og samtidig kaotiske. 
Hvad er det bedste en TR kan gøre for at blive en god forandringsagent?
− Noget af det vigtigste en tillidsrepræsentant kan gøre er at anerkende de strategiske udfordringer, arbejdspladserne står overfor. Men også at være meget bevidst om, hvilken platform man som tillidsvalgt har til at gå ind i forandringsprocesserne. 
Der tales meget om fremtidens arbejdsmarked og den høje forandringshastighed. Hvordan kan vi på kurset ruste TR’erne til at arbejde med hurtige forandringer?
− Vi kan ruste TR’erne til de hastige forandringer ved at styrke deres evne til at blive en aktør i forandringsprocesserne. Det kræver både evnen til at analysere, hvad der sker i omverden, evnen til at spille ind med konkrete alternativer, der styrker arbejdspladsen, evnen til at skabe sig en platform i forandringerne og evnen til at definere de kontekster, man som tillidsvalgt bevæger sig i.
Nogle mener, at ordet forandringsagent signalerer, at TR går ledelsens ærinde. Er det en reel udfordring?
− Det kan godt være en udfordring, at den tillidsvalgte flere steder socialt er defineret som et “talerør”, som den der skal sige ledelsen imod, råbe op m.m. Men det, der er vigtigt at forstå for både medlemmer og fagforeninger, er, at det ikke handler om nogens ærinde. Det handler om at blive en aktør i forandringsprocesser, og hvordan bliver man det, hvis ledelsen opfatter den tillidsvalgte som en modpart?