FTF har længe ønsket, at det bliver afdækket, hvorfor der er kønsforskelle i valg af uddannelse, job og fag, så der kan blive gjort op med fordomme om, hvad der er ”kvindefag” og ”mandefag”.
En ny rapport fra et udvalg under Undervisningsministeriet sætter spot på problemet og kommer med forslag til initiativer, der skal bryde med kønsopdelt uddannelsesvalg.

Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, på trods af at stort set lige mange kvinder som mænd i dag er på arbejdsmarkedet. Kvinder og mænd arbejder i forskellige sektorer, brancher og arbejdsfunktioner. Knap 2 ud af 3 ansatte i den private sektor er i dag mænd, hvorimod over 3 ud af 4 ansatte i kommunerne og regioner er kvinder. Forskellen er medvirkende til uligelønnen mellem kønnene.
Der er i dag en række forskelle på, hvordan piger og drenge klarer sig og på de valg, de træffer, fra de er helt små, og til de vælger uddannelse og karrierevej.
Eksempelvis kommer flere drenge end piger i specialklasser og på specialskoler, mens piger generelt trives lidt dårligere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne end drenge. Der er også forskel på piger og drenges faglige niveau i forskellige fag, og der er store kønsforskelle i de unges valg af fag og uddannelsesvej.
Ligestilling her handler at skabe rammerne for, at den enkelte uanset køn kan trives, udvikle sig og udnytte både sit personlige og faglige potentiale, og at både piger og drenge trives og kan træffe frie og kvalificerede uddannelsesvalg på baggrund af lyst og kompetencer, så de får mulighed for at bruge deres fulde potentiale.
For at sætte at understøtte denne udvikling nedsatte daværende minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby, den 25. maj 2016 et udvalg bestående af organisationer og vidensmiljøer på dagtilbuds- og uddannelsesområde og hvor blandt andre FTF, BUPL, Skolelederforeningen, og Danmarks Lærerforening har deltaget.
Udvalget har med udgangspunkt i 16 udfordringer i dag udgivet en rapport som resultat af arbejdet, som kan hentes her.
Rapporten oplister udvalgets initiativer på de forskellige områder. Initiativerne skal bidrage til at indfri konkrete mål på kort sigt og de overordnede mål på længere sigt. Initiativerne for hvert område udgør et bruttokatalog, som er målrettet stat, kommuner, institutioner, foreninger, organisationer og vidensaktører.