Kommentaren kommer i forbindelse med regeringen og DF?s nye aftale ?Flere år på arbejdsmarkedet?, der har til hensigt at motivere folk til at arbejde længere.

? Vi havde jo håbet, at et bredt flertal i Folketinget ville stå bag en løsning på samspilsproblemet, så aftalerne holdt i mange år. Men det lykkedes desværre ikke. Desuden havde vi håbet på en samlet løsning nu i stedet for at skulle genåbne diskussionen om pensionsopsparing efter sommerferien. Så alt i alt løser denne aftale ikke de problemer, vi står overfor, siger Lizette Risgaard.

Samspilsproblemet bliver ikke løst
? Det skal kunne betale sig at spare op ? også når man nærmer sig pensionsalderen. Men dagens aftale løser ikke samspilsproblemet. At man de sidste fem år inden pensionsalderen skal kunne sætte 50.000 kroner ind på en aldersopsparing efter skat, er kun en halv løsning og så rammer den skævt. Problemet opstår allerede 15-20 år før pensionsalderen og bliver større og større jo tættere man kommer på pensionsalderen.

? Hverken mureren, kontorassistenten, smeden eller sosu-assistenten kan udnytte aldersopsparingen fuldt ud. Deres pensionsbidrag er langt fra så høje, og de er typisk heller ikke på arbejdsmarkedet helt frem til pensionsalderen og det løser muligheden for at supplere aldersopsparingen med 5.000 kr. om året efter skat ikke.

Problem at tvungen opsparing ikke er helt droppet
LO er stærkt utilfreds med, at forslaget om at indføre en obligatorisk pensionsopsparing ikke er blevet droppet helt, men også er udskudt til efteråret.

? Jeg vil opfordre politikerne til at holde fingrene fra aftalesystemet, hvor arbejdsmarkedspensionerne er forankret i overenskomsterne. Lovgivning risikerer at underminere folks tillid til arbejdsmarkedspensionerne. Desuden har forslaget social slagside, fordi folk på overførselsindkomst tvinges til selv at betale hele gildet, siger Lizette Risgaard.

Mange tidsler blandt øget tilskyndelse til længere arbejdsliv
LO kvitterer for, at regeringen er gået bort fra sine upopulære planer om fremrykning af pensionsalderen. Men LO mener, der er mange tidsler blandt de tiltag, der skal øge tilskyndelsen til et længere arbejdsliv.

? Med en skattefri udbetaling af efterlønsbidrag lokkes lønmodtagerne til at træffe kortsigtede beslutninger, som de måske fortryder, den dag helbredet skranter og de har behov for at trække sig tilbage nogle år før folkepensionsalderen.

? Sidst men ikke mindst synes jeg, sænkningen af integrationsydelsen er usympatisk. Ydelsen er i forvejen ekstrem lav, så man rammer en meget svag gruppe. Hvor langt vil regeringen egentlig være bekendt at sænke barren, slutter Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.