Hvis regeringen får sin vilje, hæves pensionsalderen med yderligere et halvt år, så den kommer op på 67,5 år i 2025 og 68,5 år i 2030.

Meget få lønmodtagere støtter en ekstra forhøjelse. Kun 2 pct. er helt enige, mens 6 pct. er delvist enige i at hæve pensionsalderen yderligere.

Læs Epinions undersøgelse foretaget for LO her