Årsberetning for Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, 2013

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/4236-fiu-aarsberetning-2013.pdf